บริการล่ามแปลเยอรมัน

จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

บริการล่ามภาษาเยอรมัน

บริการล่ามแปลภาษาเยอรมันโดยตรง ที่สำนักทะเบียนเขตบางรัก หรือสำนักงานเขตอื่นในกรุเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง ล่ามแปลของเรามีประสบการณ์การเป็นล่ามแปลให้กับสำนักทะเบียนเขตบางรักมาอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ

086/898-9889

ล่ามแปลเยอรมัน-ไทย-อังกฤษ

คุณจูน เสลากุล

การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

ที่เขตบางรัก หรือที่เขต/อำเภออื่น

หลังจากที่ไปรับใบ Konsularbescheinigung ที่สถานทูตเยอรมันออกให้แล้ว ลูกค้าต้องนำใบดังกล่าว ไปให้ทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศรับรองก่อนที่จะมาจดทะเบียนที่เขตบางรัก หรือไปจดที่อื่น ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องไปถึงกระทรวงก่อน 9:30 น. หากต้องการจะรอการรับรองเอกสารแบบด่วนเสร็จภายในวันเดียว หากมาเวลาอื่นจะต้องรอ 2วันทำการนะครับ เมื่อเดินทางไปถึงเขตบางรัก ลูกค้าจะต้องพาญาติของคู่สมรสฝ่ายหญิง มาเป็นพยานอย่างน้อย 1 คน ส่วนพยานคนที่2 จะเป็นใครก็ได้

 

ล่าสุด! ณ ตอนนี้ ทางสำนักงานเขตบางรัก ได้อนุญาตให้มีการจองคิวล่วงหน้า กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ได้ 2 คิวต่อวัน เท่านั้น! 

Aussenministerium_Bangkok.jpg

บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล

เรามีบริการนำใบ Konsularbescheinigung ไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่กรุงเทพฯ ให้ลูกค้าแทนได้ คู่สมรสฝ่ายชายจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาให้เราที่สำนักงาน หรือส่งไปรษณีย์มาก็ได้!

  1. หนังสือมอบอำนาจที่คู่สมรสฝ่ายชายเซ็นแล้ว (เราส่งไปให้ทางเมลได้)

  2. ใบ Konsularbescheinigung ฉบับจริง!

  3. สำเนาหนังสือเดินทางเยอรมันหน้าแรก สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีการลงตราวีซ่าขาเข้าล่าสุด และสำเนาบัตรกระดาษขาเข้าของต.ม. แผ่นเล็กๆ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องบนทุกหน้าด้วย

  4. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสไทยฝ่ายหญิง พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องด้วย!

 

หลังจากที่เราได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว ให้ลูกค้าโอนเงินค่าบริการและธรรมเนียมในการรับรองใบ Konsularbescheinigung เป็นจำนวน 3500,- THB เราจะได้ส่งทีมงานไปดำเนินการให้ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลา 1-3 วันทำการ และสามารถเข้ามารับเอกสารของท่านได้ที่สำนักงานแปลโดยตรง หรือจะให้เราจัดส่ง EMS กลับไปตามที่อยู่ในประเทศไทยก็ได้เช่นกัน

การรับรองหนังสือเดินทางคู่สมรส!

ไม่ว่าลูกค้าประสงค์จะจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียนเขตบางรัก หรือที่สำนักทะเบียนใดก็ตาม ต้องแปลสำเนาหนังสือเดินทางเยอรมันของคู่สมรสฝ่ายชาย แล้ว ให้สถานทูตเยอรมัน และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รับรองต่างหากก่อนด้วย!

 

ถึงแม้ว่าทางสถานทูตเยอรมันได้ทำการรับรองสำเนาหนังสือเดินทาง และได้เย็บติดไปกับใบ

Konsularbescheinigung มาแล้วก็ตาม! ควรสอบถามเจ้าหน้าที่อำเภอนั้นๆก่อนล่วงหน้า จะได้ไม่เสียเวลานะครับ!