Schreibmaschine

สำนักงานแปลรับรองเอกสารภาษาไทย-เยอรมัน

เมเจอร์ ทรานสเลชั่น โซลูชั่นส์

QR-Code  Sutham.jpg

เราอยู่ในรายชื่อล่ามแปลและเป็นที่ยอมรับของ 

ดาวน์โหลด.png

สถานทูตสวิส

กรุงเทพฯ

images (1).png

สถานทูตเยอรมัน

กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลด (1).png

สถานทูตออสเตรีย

กรุงเทพฯ

กระทรวงการต่างประเทศ

กรุงเทพฯ

สถานทูตไทย เบอร์ลิน

และกงสุลใหญ่

Masken im öffentlichen Verkehr

บริการลูกค้าในช่วงโควิด 19

กรุงเทพมหานคร ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เป็นอย่างมากในช่วงนี้ จากสถานการณ์ "LOCKDOWN" ในปัจจุบัน หลายคนจึงแทบจะไม่สามารถเดินทางเข้ามายังกรุงเทพฯได้ อย่างไรก็ดี ลูกค้าสามารถมอบหมาย ให้เรายื่นเอกสารที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯแทนได้ โดยส่งเอกสารมาให้เราทางเมล หรือทางไปรษณีย์ก็ได้แล้วแต่กรณี 

บริการนัดคิวออนไลน์วีซ่าเยี่ยมเยือนแฟน หรือครอบครัว กรอกคำร้องวีซ่า จัดเเอกสารและประกันเดินทางครบวงจร ฯลฯ  

บริการล่ามแปลภาษาไทย-เยอรมันสำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก หรือเขตอื่นในกรุงเทพฯ แปลใบสมรสและยื่นรับรองสถานทูตให้

บริการแปลเอกสารแต่งงานด่วน จดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมัน ออสเตรีย และสวิส บริการยื่นเอกสารรับรองที่สถานทูต และกระทรวงการต่างประเทศ

บริการเตรียมเอกสาร นัดคิวและกรอกคำร้อง เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามคู่สมรสฝ่ายชายไปอยู่ประเทศเยอรมัน

บริการแปลและรับรองเอกสาร
จากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน และจากภาษเยอรมันเป็นภาษาไทย 
รวดเร็วทันใจ ราคากันเอง 

เตรียมเอกสาร แปลและยื่นสถานทูตเพื่อขอจดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายเยอรมัน และยื่นเรื่องขอวีซ่าติดตามบุตรไปอยู่เยอรมัน   

 

ดูแลในส่วนงานแปลเอกสารยื่นรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง พร้อมนัดคิว กรอกคำร้องจัดเอกสาร และพาเด็กไปยื่นวีซ่าแทนมารดาเด็ก

แปลใบสมรสเยอรมัน รับรองที่สถานทูต และรับรองต่อที่กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมส่งเอกสารกลับไปตามที่อยู่ในประเทศไทยของลูกค้า

บริการแปลงานด่วน

สามารถส่งเอกสารให้เราแปลผ่านช่องทาง LINE, WHATSAPP หรือทางเมลก็ได้ หากต้องการให้เราสแกนงานแปลส่งไปทางเมลเป็นไฟล์ PDF ก็ทำได้เช่นกัน

LINE
รวดเร็ว

E-MAIL

ปลอดภัย

WHATSAPP

สะดวก

สำนักทะเบียนกลาง นางเลิ้ง

บริการคัดเอกสารที่สำนักทะเบียนกลาง นางเลิ้ง ภายในวันเดียว เพียงแค่ท่านมอบอำนาจมาให้เราดำเนินการเท่านั้น!

กระทรวงการต่างประเทศ

บริการยื่นรับรองเอกสารด่วน ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ แทนท่านได้ พร้อมจัดส่งคืนทางไปรษณีย์

ทำหนังสือมอบอำนาจ

บริการกรอกแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ เพื่อนำไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี และนัดคิวเซ็นชื่อใบมอบอำนาจที่สถานทูตฯให้ด้วย

ตรวจสอบการหย่า

บริการกรอกแบบฟอร์ม คำร้องเพื่อตรวจสอบการหย่าของท่าน โดยหน่วยงานด้านยุติธรรมของศาลในประเทศเยอรมนี

ขอวีซ่าท่องเที่ยวไปประเทศเยอรมัน

บริการแปลด่วน สำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยว เพื่อยื่นขอวีซ่าที่ VFS Globel จามจุรีสแควร์

ขอทะเบียนบ้านเล่มเหลือง

บริการแปลด่วน เอกสารต่างๆสำหรับขอสมุดทะเบียนบ้านเล่มเหลืองไทยให้กับชาวต่างชาติ

ขอใบขับขี่ไทย

บริการแปลด่วน ใบขับขี่ทุกชนิดจากประเทศเยอรมัน ออสเตรีย และสวิส สำหรับยานยนต์ทุกประเภท