top of page
Traffic

การนำใบขับขี่เยอรมัน

มาแปลงเป็นใบขับขี่ไทย

การขอใบขับขี่ไทย

ลูกค้าที่ประสงค์จะขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ให้นำใบขับขี่เยอรมันมาขอแปลงเป็นใบขับขี่ไทยได้ที่กรมขนส่งทางบก โดยแปลใบขับขี่เยอรมันเป็นภาษาไทย และนำไปรับรองต่อที่สถานทูตเยอรมัน!

แปลเอกสาร

ใบขับขี่เยอรมันทุกประเภท

ยื่นรับรองใบขับขี่

สถานทูตเยอรมัน

ส่งคืนแบบด่วน

ให้ลูกค้าดำเนินการต่อ

Euro Bill

บริการแพ็กเกจ

  • ค่าแปลใบขับขี่

  • ค่าบริการยื่นสถานทูต

  • ค่าธรรมเนียมสถานทูต

  • ค่าส่งไปรษณีย์ด่วน EMS

3.500.- THB ต่อ ใบขับขี่ 1 ใบ!

ขั้นตอน

ส่งใบขับขี่เยอรมันรุ่นบัตรแข็ง ฉบับจริง หรือรุ่นอื่นๆ มาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่สำนักงานแปลของเราที่ กรุงเทพฯ หรือจะฝาก GRAB หรือแวะมาให้ด้วยตนเองก็ได้

หลังจากได้คำแปลใบขับขี่จากเราแล้ว ลูกค้าจะต้องไปติดต่อขอใบขับขี่ไทยที่กรมขนส่งทางบก
ด้วยตนเอง ทุกกรณี ทำแทนกันไม่ได้นะครับ!

Tuk-Tuk-Parkplatz von Sanam Luang
  • ตั้งแต่วันที่ 01.05.2564 เป็นต้นไป ใบขับขี่สากลเยอรมัน ตามข้อตกลงว่าด้วยการขับขี่ยานพาหนะ ลงวันที่ 08.11.1968 สามารถนำมาใช้ในประเทศไทยได้ โดยให้ใช้ควบคู่ไปกับใบขับขี่เยอรมันรุ่นบัตรแข็ง หรือรุ่นแผ่นพับสีชมพูเท่านั้น!

  • ส่วนใบขับขี่สากลเยอรมันที่ออกตามสนธิสัญญาว่าด้วยการขับขี่ยานยนต์ ลงวันที่ 24.04.1926 จะใช้ไม่ได้แล้ว และใบขับขี่เยอรมันอย่างเดียวก็นำมาขับขี่ยานยนต์ในประเทศไทยไม่ได้ เช่นกัน

 

  • ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงแนะนำให้นำใบขับขี่เยอรมันรุ่นปัจจุบันที่เป็นบัตรแข็ง (Kreditkartenformat) หรือรุ่นก่อนบัตรแข็ง ที่เป็นแบบแผ่นพับสีชมพู (Rosalappen ที่ใช้ได้ถึงปี  2576 เท่านั้น) มาแปลจะชัวร์ที่สุดครับ

DEPARTMENT OF LAND TRANSPORT

กรมขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ ที่อยู่ 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900, เบอร์โทร (สายกลาง) 0-2271-8888, ช่วงนี้จองคิวออนไลน์ก่อนไปทุกกรณี!

bottom of page