Taxi in Paris

การนำใบขับขี่เยอรมัน

มาใช้ขับขี่ในประเทศไทย

การขอใบขับขี่ไทย

ในกรณีที่ลูกค้า โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ประสงค์จะขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ก็สามารถนำใบขับขี่เยอรมันที่ใช้ได้อยู่มาแปลงเป็นใบขับขี่ไทยได้ ที่กรมขนส่งทางบกในประเทศไทย เรามีบริการแปลรับรองใบขับขี่เยอรมันเป็นไทยให้ลูกค้าได้

Euro Bill

ราคาแปลอย่างเดียว

  • แปลรับรองใบขับขี่เยอรมันรุ่นปัจจุบันขนาดคล้ายบัตรเครดิต ราคา 900.- THB!

  • แปลรับรองใบขับขี่เยอรมัน รุ่นเก่าแผ่นพับสีเทาราคา 900.- THB 

  • แปลรับรองใบขับขี่เยอรมัน รุ่นแผ่นพับสีชมพูราคา 900.- THB

บริการเพคเกจ สำหรับขอใบขับขี่ไทย

ลูกค้าสามารถส่งใบขับขี่เยอรมันรุ่นบัตรแข็ง ฉบับจริง หรือรุ่นอื่นๆ มาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่สำนักงานแปลของเราที่ กรุงเทพฯ หรือจะฝาก GRAB หรือแวะมาให้ด้วยตนเองก็ได้

เราจะแปลและรับรองใบขับขี่เยอรมันให้ลูกค้า นัดคิวสถานทูตฯ และนำไปยื่นรับรองที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ จากนั้นจะส่งคำแปลพร้อมใบขับขี่ไปให้ลูกค้าทาง EMS หรือลูกค้าจะมารับด้วยตนเองก็ได้

ค่าบริการ+ค่าแปล+ค่าธรรมเนียม 3.500.- THB

Belebte Straße
  • ตั้งแต่วันที่ 01.05.2564 เป็นต้นไป ใบขับขี่สากลเยอรมัน ตามข้อตกลงว่าด้วยการขับขี่ยานพาหนะ ลงวันที่ 08.11.1968 สามารถนำมาใช้ในประเทศไทยได้ โดยให้ใช้ควบคู่ไปกับใบขับขี่เยอรมันรุ่นบัตรแข็ง หรือรุ่นแผ่นพับสีชมพูเท่านั้น!

  • ส่วนใบขับขี่สากลเยอรมันที่ออกตามสนธิสัญญาว่าด้วยการขับขี่ยานยนต์ ลงวันที่ 24.04.1926 จะใช้ไม่ได้แล้ว และใบขับขี่เยอรมันอย่างเดียวก็นำมาขับขี่ยานยนต์ในประเทศไทยไม่ได้ เช่นกัน

 

  • ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงแนะนำให้นำใบขับขี่เยอรมันรุ่นปัจจุบันที่เป็นบัตรแข็ง (Kreditkartenformat) หรือรุ่นก่อนบัตรแข็ง ที่เป็นแบบแผ่นพับสีชมพู (Rosalappen ที่ใช้ได้ถึงปี  2576 เท่านั้น) มาแปลจะชัวร์ที่สุดครับ