top of page

การนำใบขับขี่เยอรมัน

มาแปลงเป็นใบขับขี่ไทย

การขอใบขับขี่ไทย

ในกรณีที่ลูกค้า โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ประสงค์จะขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย สามารถนำใบขับขี่เยอรมันที่ใช้ได้อยู่มาขอแปลงเป็นใบขับขี่ไทยได้ ที่กรมขนส่งทางบกในประเทศไทย ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนการแปลใบขับขี่เยอรมันเป็นภาษาไทย และนำไปรับรองที่สถานทูตเยอรมนี ก่อน!

แปลรับรองเอกสาร

ใบขับขี่เยอรมันของลูกค้า

ยื่นรับรองใบขับขี่

ที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ

ส่งคืนแบบด่วน

ให้ลูกค้าทันที

ค่าบริการ + ค่าแปล + ค่าธรรมเนียม: 3.500.- THB

Euro Bill

ราคาแปลอย่างเดียว

  • แปลรับรองใบขับขี่เยอรมันรุ่นปัจจุบันขนาดคล้ายบัตรเครดิต ราคา 900.- THB!

  • แปลรับรองใบขับขี่เยอรมัน รุ่นเก่าแผ่นพับสีเทาราคา 900.- THB 

  • แปลรับรองใบขับขี่เยอรมัน รุ่นแผ่นพับสีชมพูราคา 900.- THB

บริการเพคเกจ แปลและยื่นสถานทูตแทน

ลูกค้าสามารถส่งใบขับขี่เยอรมันรุ่นบัตรแข็ง ฉบับจริง หรือรุ่นอื่นๆ มาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่สำนักงานแปลของเราที่ กรุงเทพฯ หรือจะฝาก GRAB หรือแวะมาให้ด้วยตนเองก็ได้

เราจะ
แปลและรับรองใบขับขี่เยอรมันให้ลูกค้า นัดคิวสถานทูตฯ และนำไปยื่นรับรองที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ จากนั้นจะส่งคำแปลพร้อมใบขับขี่ไปให้ลูกค้าทาง EMS หรือลูกค้าจะมารับด้วยตนเองก็ได้

หลังจากนั้น ลูกค้าสามารถไปดำเนินการขอใบขับขี่ไทยที่กรมขนส่งทางบกได้ด้วยตนเอง! โปรดนำหลักฐาน หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชาวต่างชาติในประเทศไทยไปยื่นด้วย ซึ่งขอได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ของชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ปัจจุบัน รอประมาณ 7 วันทำการ และมีอายุการใช้งานแค่ 2 เดือนเท่านั้น 

Tuk-Tuk-Parkplatz von Sanam Luang
  • ตั้งแต่วันที่ 01.05.2564 เป็นต้นไป ใบขับขี่สากลเยอรมัน ตามข้อตกลงว่าด้วยการขับขี่ยานพาหนะ ลงวันที่ 08.11.1968 สามารถนำมาใช้ในประเทศไทยได้ โดยให้ใช้ควบคู่ไปกับใบขับขี่เยอรมันรุ่นบัตรแข็ง หรือรุ่นแผ่นพับสีชมพูเท่านั้น!

  • ส่วนใบขับขี่สากลเยอรมันที่ออกตามสนธิสัญญาว่าด้วยการขับขี่ยานยนต์ ลงวันที่ 24.04.1926 จะใช้ไม่ได้แล้ว และใบขับขี่เยอรมันอย่างเดียวก็นำมาขับขี่ยานยนต์ในประเทศไทยไม่ได้ เช่นกัน

 

  • ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงแนะนำให้นำใบขับขี่เยอรมันรุ่นปัจจุบันที่เป็นบัตรแข็ง (Kreditkartenformat) หรือรุ่นก่อนบัตรแข็ง ที่เป็นแบบแผ่นพับสีชมพู (Rosalappen ที่ใช้ได้ถึงปี  2576 เท่านั้น) มาแปลจะชัวร์ที่สุดครับ

DEPARTMENT OF LAND TRANSPORT

กรมขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ ที่อยู่ 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900, เบอร์โทร (สายกลาง) 0-2271-8888, ช่วงนี้จองคิวออนไลน์ก่อนไปทุกกรณี!

INFO

ณ ขณะนี้ การเดินทางไปติดต่อธุระต่างๆที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ จำเป็นต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าทุกกรณี เท่านั้น!

bottom of page