แปลและรับรองเอกสาร
ไทย - เยอรมัน - ไทย

บริการแปลด่วน รอรับเลย!

เอกสารทางราชการทั้งภาษาไทยและเยอรมันง่ายๆดังต่อไปนี้ สามารถแปลด่วนและรอรับได้เลย เพียงแค่ 30 นาที โดยประมาณ สามารถรับคำแปลไปได้ทันที แบบไม้ต้องนัดล่วงหน้า วอร์คอินเข้ามาได้เลย

เราไม่มีบริการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมันหรือเป็นภาษาไทยและในทางกลับกันทุกกรณี!

งานแปลเอกสาร

เอกสารแต่งงาน

ใบขับขี่เยอรมัน

หนังสือเดินทาง

วุฒิการศึกษา

ศัพท์กฎหมาย

รับเงินบำนาญ

ลูกค้าสามารถส่งเอกสารมาแปลทางไลน์ได้นะครับ

Euro Bill

ราคาค่าแปล

  • แปลรับรองเอกสาร แบบฟอร์มสแตนดาร์ดเรียบง่ายทั่วไป เช่น เอกสารแต่งงาน เป็นต้น

  • เอกสารศัพท์กฎหมาย ราคาขึ้นอยู่กับระดับความยากง่าย และความหนาแน่นของเนื้อหา: ต้องตกลงราคาก่อนเริ่มงาน

  • เอกสารวุฒิการศึกษา ราคาขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของเนื้อหา: ต้องตกลงราคาก่อนเริ่มงาน

ยื่นขอหนังสือรับรองเงินบำนาญ

สำหรับกองตรวจคนเข้าเมือง

เรามีบริการยื่นขอหนังสือรับรองเงินบำนาญที่สถานทูตเยอรมัน ที่กรุงเทพฯแทนลูกค้าฝรั่งได้ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมายื่นด้วยตนเองเลย ในกรณีที่เคยยื่นครั้งแรกด้วยตัวเองมาแล้ว เพียงส่งเอกสารใบเงินบำนาญที่ได้รับ และสำเนาพาสเยอรมันาทางเมลได้เลย

เมื่อลูกค้าชำระค่าบริการแล้ว เราจะทำการนัดคิวสถานทูต เพื่อนำเอกสารไปยื่น พร้อมส่งลงทะเบียนด่วนกลับไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ใช้เวลาดำเนินการ 1 วันเท่านั้น (ราคารวมค่าบริการและค่าธรรมเนียมแล้ว)

ราคา 3.500.- บาท

Gesetze nachlesen

โอนสัญชาติเยอรมัน

  • ตามระเบียบแล้ว ทางหน่วยงานการขอสัญชาติในประเทศเยอรมนี จะให้ผู้เดินเรื่องขอสัญชาติเยอรมัน นำสูติบัตรตัวจริงไปรับรองไม่ปลอมแปลง รวมไปถึงใบเปลี่ยนชื่อต่างๆ กรณีที่ชื่อตอนเกิดไม่ตรงกับชื่อปัจจุบัน เสียก่อน 

  • ในกรณีที่ ลูกค้าไม่มีสูติบัตรตัวจริงแล้ว เราสามารถไปคัดให้ได้  และนำไปยื่นรับรองไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ พร้อมส่งกลับไปทางไปรษณีย์ให้ด้วย

  • โปรดทราบ สูติบัตรตัวจริงที่เคลือบด้วยพลาสติก สถานทูตไม่สามารถรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงได้นะครับ!

งานหลักของเราเป็นการเน้นงานแปลด่วน และงานบริการแบบแพคเกจในการเดินเรื่องวีซ่าต่างๆ อาทิเช่น

 

-จดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมัน สวิส ออสเตรีย 

-วีซ่าเชงเก็น หรือวีซ่าเยี่ยมเยือน

-จดทะเบียนรับรองบุตร

-วีซ่าติดตามคู่สมรส

-วีซ่าบุตรติดตามมารดา

-การเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส หรือหลังการหย่า

ด้วยประสบการณ์ด้านงานบริการแปลเอกสารมาหลายสิบปี เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และแม่นยำ งานแปลของเราใช้ได้กับทุกวัตถุประสงค์กับหน่วยงานราชการ และกรณีแปลงานด่วนก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

กฎหมายล่ามแปลเยอรมัน

ในปี ค.ศ. 2011 ได้มีการปฏิรูปกฎหมายล่ามแปลของเยอรมันอย่างกว้างขวางในแต่ละรัฐ

 

ทำให้มีการรวบรวมรายชื่อล่ามแปล และนักแปลที่ผ่านการสาบานตนจากศาลทุกภาษา รวมทั้งภาษาไทยด้วย อยู่ในฐานข้อมูลล่ามแปลและนักแปลของสหพันธ์และรัฐเยอรมัน

 

ผมในฐานะ "als ermächtigter Übersetzer für die thailändische Sprache" ก็มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อล่ามแปล และนักแปลของศาลเยอรมัน เช่นกันครับ