แ ป ล แ ล ะ รั บ ร อ ง เ อ ก ส า ร

ไทย - เยอรมัน - ไทย

บริการแปลด่วน รอรับเลย!

เอกสารทางราชการทั้งภาษาไทยและเยอรมันง่ายๆดังต่อไปนี้ สามารถแปลด่วนและรอรับได้เลย เพียงแค่ 30 นาที โดยประมาณ สามารถรับคำแปลไปได้ทันที แบบไม้ต้องนัดล่วงหน้า วอร์คอินเข้ามาได้เลย

โปรดทราบ เราไม่มีบริการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมันหรือเป็นภาษาไทย

และในทางกลับกันทุกกรณี!

วุฒิมัธยมปลาย

ทะเบียนพาณิชย์

สูติบัตร

ทะเบียนบ้านไทย

ใบสำคัญการสมรส

หนังสือเดินทาง

หนังสือรับรองประวัติ

ใบขับขี่ไทย

วุฒิมหาวิทยาลัย

ใบรับเงินบำนาญ

900.- บาท ต่อหน้า!

ทางเลือกเพคเกจ โอนใบขับขี่เยอรมันเป็นใบขับขี่ไทย

ลูกค้าสามารถส่งใบขับขี่เยอรมัน รุ่นบัตรแข็ง ฉบับจริง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางเยอรมัน 1 ใบ และแบบฟอร์มใบมอบอำนาจที่เราเตรียมไว้ให้ ส่งมาตามที่อยู่สำนักงานที่ กรุงเทพฯ ขั้นตอนที่เหลือ เราจัดการให้ลูกค้า (แปลและรับรองจากสถานทูตเยอรมัน พร้อมส่ง EMS คืนถึงบ้าน!)

ราคาเพียง 3000.- บาท

สาระสำคัญ!

ตั้งแต่วันที่ 01.05.2564 เป็นต้นไป ใบขับขี่สากลของเยอรมัน ตามข้อตกลงว่าด้วยการขับขี่ยานพาหนะ ลงวันที่ 08.11.1968 สามารถนำมาใช้ในประเทศไทยได้ โดยให้ใช้ควบคู่ไปกับใบขับขี่เยอรมันรุ่นบัตรแข็ง หรือรุ่นแผ่นพับสีชมพูเท่านั้น! ข้อตกลงว่าด้วยการขับขี่ยานพาหนะ ลงวันที่ 08.11.1968 จะมาแทนที่ของ สนธิสัญญาว่าด้วยการขับขี่ยานยนต์ ลงวันที่ 24.04.1926 ไปโดยปริยายทันที

ทั้งนี้ทั้งนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงแนะนำให้นำใบขับขี่เยอรมันรุ่นปัจจุบันที่เป็นบัตรแข็ง หรือรุ่นก่อนบัตรแข็ง ที่เป็นแบบแผ่นพับสีชมพู (ใช้ได้ถึงปี  2576) มาแปลจะชัวร์ที่สุด

หนังสือรับรองถิ่นพำนักอาศัย

หนังสือรับรองถิ่นพำนักอาศัย ชาวต่างชาติสามารถไปขอได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ของตนเอง เพื่อนำไปยื่นต่อหน่วยงานราชการไทย กรณีทำใบขับขี่ หรือกรณีอื่นๆ

งานหลักของเราเป็นการเน้นงานแปลด่วน และงานบริการแบบแพคเกจในการเดินเรื่องวีซ่าต่างๆ อาทิเช่น

 

-จดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมัน สวิส ออสเตรีย 

-วีซ่าเชงเก็น หรือวีซ่าเยี่ยมเยือน

-จดทะเบียนรับรองบุตร

-วีซ่าติดตามคู่สมรส

-วีซ่าบุตรติดตามมารดา

-การเปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส หรือหลังการหย่า

ด้วยประสบการณ์ด้านงานบริการแปลเอกสารมาหลายสิบปี เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และแม่นยำ งานแปลของเราใช้ได้กับทุกวัตถุประสงค์กับหน่วยงานราชการ และกรณีแปลงานด่วนก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

กฎหมายล่ามแปลเยอรมัน

ในปี ค.ศ. 2011 ได้มีการปฏิรูปกฎหมายล่ามแปลของเยอรมันอย่างกว้างขวางในแต่ละรัฐ ทำให้มีการรวบรวมรายชื่อล่ามแปล และนักแปลที่ผ่านการสาบานตนจากศาลทุกภาษา รวมทั้งภาษาไทยด้วย อยู่ในฐานข้อมูลล่ามแปลและนักแปลของสหพันธ์และรัฐเยอรมัน

 

ตัวผมในฐานะ "als ermächtigter Übersetzer für die thailändische Sprache" ก็มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อล่ามแปล และนักแปลของศาลเยอรมัน เช่นกันครับ