top of page
Hochzeitsdeko

จดทะเบียนสมรส

ที่ประเทศเดนมาร์ก

บริการแบบครบวงจร

บริการแบบเพคเกจ คือ แปลรับรองเอกสารใบสมรสเดนมาร์ก นำไปและรับรองต่อที่กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมจัดส่งเอกสารทาง EMS คืนลูกค้า เพื่อนำไปเปลี่ยนนามสกุล และบันทึกฐานะครอบครัว ฯลฯ ตามลำดับ

บริการแปลด่วน

ใบสมรสจากประเทศเดนมาร์ก

นัดคิวออนไลน์

ยื่นรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ

ส่งเอกสารด่วน

คืนให้ลูกค้าดำเนินการต่อที่บ้าน

Euro Bill

บริการของเรา

  • แปลและรับรองใบสมรสเดนมาร์ก ลูกค้าสามารถส่งมาที่สำนักงานแปลฯ กรุงเทพฯ ได้

  • นัดคิวออนไลน์ ยื่นรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รวมค่าธรรมเนียมแล้ว!

  • ส่งด่วนไปรษณีย์ EMS เอกสารทั้งหมดไปให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่แจ้งมา เพื่อนำไปบันทึกฐานะครอบครัวต่อไป

กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก

การรับรองนิติกรณ์ | การรับรองเอกสารสากล

แม้ว่าลูกค้าจะได้ไปจดทะเบียนสมรสที่เดนมาร์กมาได้ก็ตาม ก็ยังต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยอยู่ดี เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ไม่สามารถขอวีซ่าถาวรเพื่ออยู่ต่อในประเทศเยอรมนีได้

การยื่นขอวีซ่าระยะยาวเพื่อติดตามคู่สมรสนั้น ลูกค้าจะต้องมายื่นขอวีซ่าที่ประเทศไทย ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่า จามจุรีย์ สแควร์ ฯลฯ

Opernhaus

สถานทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน

การรับรองนิติกรณ์ใบสมรสเดนมาร์ค

ใบสำคัญการสมรส

คู่สมรสที่เดินทางไปเยอรมนีด้วยวีซ่าเยี่ยมเยือน แล้วแวะไปจดทะเบียนที่ประเทศเดนมาร์กนั้น จะได้รับใบสำคัญการสมรสเดนมาร์กฉบับหลายภาษาจากสำนักทะเบียนเมืองเดนมาร์ก แต่การที่เอกสารใบสมรสนี้จะนำมาใช้ในประเทศไทยได้นั้น  จะต้องมีตราประทับจากจากหน่วยงานราชการบนด้านหลังใบสมรส ดังนี้

  • นำใบสมรสเดนมาร์ก ไปให้กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ค (Udenrigsministeriet) รับรอง ในรูปแบบ APOSTILLE ตามสนธิสัญญา กรุงเฮก วันที่ 5 ตุลาคม 1961

  • นำใบสมรสเดนมาร์ก ไปให้สถานทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน รับรองต่อ

  • จากนั้น เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้ว ให้นำใบสมรสเดนมาร์กมาแปลเป็นภาษาไทย แล้วนำคำแปลพร้อมกับใบสมรสเดนมาร์กฉบับจริงไปรับรองที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กรุงเทพฯ เป็นขั้นตอนสุดท้าย!

 

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการเปลี่ยนนามสกุลกรณีสมรสที่เดนมาร์ก จึงแนะนำให้แฟนลูกค้านำใบสำคัญการสมรสเดนมาร์กนี้ ไปขึ้นทะเบียน "แปลง" ใบสมรสเดนมาร์ก (Dänische Heiratsurkunde) เป็น ใบสมรสเยอรมัน (Deutsche Eheurkunde) เสียก่อน ซึ่งทาง Standesamt ของคู่สมรสฝ่ายชายจะเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้จนเสร็จ และออกใบสมรสเยอรมันให้แทน! 

ขอหนังสือเดินทางใหม่

หลายท่านมีความกังวลหลังจากได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่มา กลัวว่าอาจมีปัญหาที่สนามบินตอนเดินทางกลับเยอรมัน ตรงนี้ ทางกองหนังสือเดินทางเขาจะคืนเล่มเก่ากลับมาให้ด้วยนะครับ และสามารถยื่นหนังสือเดินทางทั้งสองเล่มตอนเช็คอินที่สนามบินได้ เพราะในบางกรณี ตราวีซ่าที่อนุญาตให้พำนักในเยอรมนีแบบสติกเกอร์ยังอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเดิม หรือไม่ก็แสดงบัตร Aufenthaltstitel-Karte ประกอบด้วย!

อย่างไรก็ดี ในวันที่ไปขอหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่ ลูกค้าสามารถบอกเจ้าหน้าที่กองหนังสือเดินทางได้ว่า ต้องการให้มีการบันทึกเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่าลงในเล่มใหม่ตรงหน้าที่ 3 "Endorsement" จะทำให้หนังสือเดินทางทั้งสองเล่มมีข้อมูลเชื่อมโยงกัน ซึ่งการบันทึกดังกล่าว ต้องนำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ได้มาไปขอบันทึก Edorsement ได้ที่กองหนังสือเดินทาง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เท่านั้น! แม้ว่าลูกค้าจะไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สาขาย่อยอื่นมาก็ตาม!

ในกรณีที่ลูกค้ามีเวลาไม่เพียงพอในการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ก็ไม่เป็นไร แต่อย่างน้อย บัตรประจำตัวประชาชนจะต้องเปลี่ยนนามสกุลใหม่ให้เรียบร้อยแล้ว แค่นี้ก็พอที่จะไปขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ สถานทูตไทย เบอร์ลิน หรือที่กงสุลใหญ่ แฟรงเฟิร์ต หรือมิวนิค ก็ได้เช่นกัน

bottom of page